07/2019 Juli, 2019 KEGA Anak, KEGA, KEGA Anak, Minggu ke-3, RENUNGAN

Melekat Kepada Pokok

Pokok anggur yang benar

15:1 “Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.

15:2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah.

15:3 Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu.

15:4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.

15:5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

15:6 Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.

15:7 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.

15:8 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku.”

Yohanes 15: 1-8

Penjelasan :

Sumber kehidupan kita ada di dalamNya. Hanya di dalamNya, hidup kita berbuah. Kuncinya adalah “melekat”. Tetap terhubung dengan Tuhan. Menjadi satu denganNya. Ketika kita melekat denganNya, maka kita akan menerima apa yang kita minta dan namaNya semakin dipermuliakan.

Pertanyaan :

  1. Siapakah Allah dan siapakah kita menurut Firman yang kita baca?
  2. Apakah yang dilakukan kepada kita agar kita dapat mengerti dan melakukan kehendak Allah?
  3. Apakah tujuan kita tinggal senantiasa di dalam Kristus?
  4. Apakah yang selama ini kamu minta di dalam doa? Apakah semua itu untuk memuliakan Bapa?

Author


Avatar