11/2019 November, 2019 KEGA Anak, KEGA, KEGA Anak, Minggu ke-3, RENUNGAN

Mendekat dengan Membangun Komunikasi

tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

Yohanes 14: 26

Penjelasan :

Roh Kudus adalah bukti kepedulian Allah kepada kita. Kita tidak ditinggalkan tanpa bimbingan ataupun arahan, sebaliknya kita diberikan Roh Kudus yang ada di dalam kita untuk mengajar dan mengingatkan kita. Namun seringkali kita tidak peka akan Roh Kudus. Seringkali kita tidak mendengar apa yang Roh Kudus katakan, dan kita juga tidak bertanya dan meminta bimbinganNya. Padahal ketika kita berkomunikasi (mendengarkan dan bertanya/berbicara) dengan Roh Kudus, hubungan kita akan semakin erat dengan Allah.

Pertanyaan :

  1. Apakah yang dilakukan Roh Allah kepadamu?
  2. Apa yang kita lakukan agar kita senantiasa dapat melihat Allah ada bersama kita? Ibrani 12: 14
  3. Apakah janji Allah kalau kita mendekat kepada-Nya? Yakobus 4:8a

Author


Avatar