02/2020 Februari, 2020 KEGA Anak, KEGA, Minggu ke-1, RENUNGAN

Setia Membawa Penyembahan

3:8 Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: “Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?” Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus!

3:9 Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu seluruh bangsa!

3:10 Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.

3:11 Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam.

Maleakhi 3:8-11

Penjelasan :

Seluruh harta dunia ini adalah milik Tuhan. Bukan milik kita, tetapi dipercayakan kepada kita untuk kita mengelolanya. Untuk dapat setia membawa persembahan, kita perlu melatih diri kita untuk dapat mengelola keuangan kita dimulai dari mengelola keinginan-keinginan kita. Kita dapat mengelola keuangan kita dengan mengeluarkan uang membeli yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan. Dan kita perlu melibatkan Tuhan ketika kita ingin memakai harta dunia yang ada pada kita.

Pertanyaan :

  1. Siapakah penipu yang Allah maksudkan dalam bacaan ini?
  2. Dalam hal apa manusia menipu Allah?
  3. Menurut kamu apa penyebab manusia menipu Allah?
  4. Bagaimana agar kita tidak menjadi penipu?
  5. Bagaimana dengan hidupmu?

Author


Avatar