05/2019 Mei, 2019 KEGA Anak, KEGA, KEGA Anak, Minggu ke-3, RENUNGAN

Tanda disentuh kasih Bapa (2)

8:1 tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.

8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia duduk dan mengajar mereka.

8:3 Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah.

8:4 Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: “Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah.

8:5 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang hal itu?”

8:6 Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di tanah.

8:7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu.”

8:8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di tanah.

8:9 Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya.

8:10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya: “Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?”

8:11 Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” Lalu kata Yesus: “Akupun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.”

Yohanes 8: 1-11

Penjelasan :

Perempuan dalam kisah ini adalah Maria Magdalena. Walaupun Maria Magdalena memiliki masa lalu yang kacau, saat ia berjumpa dengan Yesus, ia mengalami perubahan total. Maria Magdalena menjadi murid Yesus yang begitu setia. Hidupnya menjadi berkat, dan Tuhan memakai dirinya untuk menyentuh banyak orang. Ketika kita disentuh kasih Bapa, Tuhan juga bisa memakai kita untuk menyentuh hati sesama kita.

Pertanyaan :

  1. Apa yang dialami Maria Magdalena saat ia disentuh kasih Bapa?
  2. Apakah menurut kamu sangat mungkin orang berubah setelah di sentuh kasih Bapa?
  3. Apakah kamu memiliki pengalaman hari – hari ini ketika disentuh kasih Bapa?
  4. Apakah kamu siap dipakai untuk menyentuh hati sesamamu?

Author


Avatar